eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas

Naujienos
2015-04-14 15:46

Balandžio 3 d., pritarus LMBA tarybai, LMBA pirmininkė Emilija Banionytė pasirašė Londono...

2015-04-14 15:51

Gerbiamieji mokslininkai, dėstytojai, doktorantai ir magistrantai,

Atliekamas mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas. Jis yra šiuo metu įgyvendinamo projekto „eMoDB....

Atnaujinta 2015 balandžio 27 d.