2014 metais LMBA nariai prenumeravo šias duomenų bazes: