Kursai: Paieška duomenų bazėse, Kaunas

Prenumeruojamos duomenų bazės

Paieška duomenų bazėse ir mokymų jomis naudotis organizavimas
Kursai pagal Atviros visuomenės instituto grantą
“Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos infrastruktūros kūrimas”

Data 2003 m. sausio 13 – 17 dienomis, 9.00 – 16.30 val.
Vieta Kauno technologijos universiteto kompiuterių klasė
(Kaunas, Studentų 48A-201 aud.).
Dienotvarkė

Pirmadienis, sausio 13 d.

9.00 - 10.30 Elektroninės informacijos apžvalga. Diskusija „Elektroninė informacija bibliotekoje: esamos padėties analizė“. Aušra Vaškevičienė
10.30 - 10.50 Kavos pertraukėlė
10.50 – 12.20 Paieška internete. Praktiniai užsiėmimai. Aušra Vaškevičienė
12.20 – 13.10 Pietų pertrauka
13.10 – 14.40 Elektroninių dokumentų archyvas. R.Varnienė
14.40 – 15.00 Kavos pertraukėlė
15.00 – 16.30 Duomenų bazė Oxford Reference Online. Praktiniai užsiėmimai. A.Vaškevičienė

Antradienis, sausio 14 d.

9.00 - 10.30 Duomenų bazė EBSCO Publishing. Praktiniai užsiėmimai. D.Kubilienė
10.30 - 10.50 Kavos pertraukėlė
10.50 – 12.20 Duomenų bazės internete, jų paieška, vertinimas bei panaudojimo galimybės. Praktiniai užsiėmimai. D.Kubilienė
12.20 – 13.10 Pietų pertrauka
13.10 – 14.40 Duomenų bazė Science Direct. Praktiniai užsiėmimai D.Kubilienė
14.40 – 15.00 Kavos pertraukėlė
15.00 – 16.30 Duomenų bazė Proquest. Praktiniai užsiėmimai. D.Kubilienė

Trečiadienis, sausio 15 d.

9.00 - 10.30 Duomenų bazė Springer LINK. Praktiniai užsiėmimai. G.Tautkevičienė, V.Dzingienė
10.30 - 10.50 Kavos pertraukėlė
10.50 – 12.20 Duomenų bazė Web of Science. Praktiniai užsiėmimai. G.Tautkevičienė, V.Dzingienė
12.20 – 13.10 Pietų pertrauka
13.10 – 14.40 Duomenų bazė Cambridge Journals Online. Praktiniai užsiėmimai.
14.40 – 15.00 Kavos pertraukėlė
15.00 – 16.30 Lietuvos elektroniniai serialiniai leidiniai žiniatinklyje: patikimumo problema. Lina Šarlauskienė

Ketvirtadienis, sausio 16 d.

9.00 - 10.30 Prezentacijų rengimas su MS Power Point programa. Praktiniai užsiėmimai. G.Tautkevičienė, V.Dzingienė
10.30 - 10.50 Kavos pertraukėlė
10.50 – 12.20 Prezentacijų rengimas su MS Power Point programa. Praktiniai užsiėmimai. G.Tautkevičienė, V.Dzingienė
12.20 – 13.10 Pietų pertrauka
13.10 – 14.40 Prezentacijų ir mokymų planavimas kursų dalyvių bibliotekose. Praktiniai užsiėmimai. G.Tautkevičienė, V.Dzingienė
14.40 – 15.00 Kavos pertraukėlė
15.00 – 16.30 Kurso savo bibliotekai rengimas. Praktiniai užsiėmimai. G.Tautkevičienė, V.Dzingienė

Penktadienis, sausio 17 d.

9.00 - 10.30 HTML bylų rengimas su MS Word. Praktiniai užsiėmimai. L.Šarlauskienė, V.Dzingienė
10.30 - 10.50 Kavos pertraukėlė
10.50 – 12.20 HTML bylų rengimas su MS Word. Praktiniai užsiėmimai. L.Šarlauskienė, V.Dzingienė
12.20 – 13.10 Pietų pertrauka
13.10 – 14.40 Seminaro metu parengtų darbų pristatymas. E.Banionytė G.Tautkevičienė
14.40 – 15.00 Kavos pertraukėlė
15.00 – 16.30 Seminaro metu parengtų darbų pristatymas. Seminaro apibendrinimas. E.Banionytė G.Tautkevičienė
Dalyvių sąrašas
Žvaigždute * pažymėti kursų dalyviai, kurie savarankiškai suorganizavo duomenų bazių pristatymus ir gavo kursų baigimo pažymėjimus.
Giedrius Juozapavičius Kauno apskrities viešoji biblioteka
* Daiva Kibildienė Kauno apskrities viešoji biblioteka
Saulė Jakštienė Kauno kolegija
Reda Pumputienė Kauno kolegija
Danutė Leonavičienė Kauno medicinos universiteto biblioteka
* Laura Marijošiūtė Kauno medicinos universiteto biblioteka
Vida Žimkuvienė Kauno medicinos universiteto biblioteka
Sigutė Dubosaitienė Kauno miesto V.Kudirkos viešoji biblioteka
Violeta Kažemėkienė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro biblioteka
Džiuginta Lazauskienė Kauno technikos kolegija
* Elvyra Balčiūnienė Kauno technologijos universiteto biblioteka
* Auksė Patackienė Kauno technologijos universiteto biblioteka
* Rimantė Vizbarienė Kauno technologijos universiteto biblioteka
* Janina Pauliukevičienė Kauno raj. savivaldybės viešoji biblioteka
* Nijolė Laurynienė Lietuvos kūno kultūros akademijos biblioteka
* Asta Zarauskienė Lietuvos kūno kultūros akademijos biblioteka
* Raimonda Koryzienė Lietuvos veterinarijos akademijos biblioteka
* Nijolė Oržekauskienė Lietuvos veterinarijos akademijos biblioteka
* Natalija Visockienė Lietuvos veterinarijos akademijos biblioteka
Danguolė Milkuvienė Lietuvos technikos biblioteka
* Aušra Raguckaitė Lietuvos žemės ūkio universiteto biblioteka
Stanislava Vovieraitienė Lietuvos žemės ūkio universiteto biblioteka
* Daiva Jocienė Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
Dalintis
Versija spausdinimui
Atnaujinta 2020 vasario 25 d.