Mokymo moduliai mokslininkų ir kitų tyrėjų savarankiškoms studijoms